การต่อสายพาน

ภาพรวม

การต่อสายพาน

(SPLICING)  เมกาดีเน่สามารถนำเสนอการต่อหลายรูปแบบ, เพื่อให้ได้สายพานไร้รอยต่อ เลือกรูปแบบได้ตามความต้องการของการใช้งานนั้น ๆ

ประเภท

Download our VFFS E-Book!

คุณสนใจไหม SPLICING?

สอบถามผู้เชี่ยวชาญของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม