ที่คั่นและบั้ง

ภาพรวม

ที่คั่นและบั้ง

(PROFILES AND CLEATS )  ในบางการใช้งาน ส่วนบนของสายพานไม่สามารถลำเลียงทั้งขนาด, หรือจำนวนที่มากในแนวเอียงขึ้นหรือลงโดยไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์ลื่นหล่น ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้, ที่คั่นและบั้ง, ในรูปทรงและโครงสร้างต่างๆสามารถเชื่อมติดกับสายพานเพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่ได้  บั้งนี้มีหลายรูปแบบให้เลือกอย่างมากเพื่อให้ตรงตามความต้องการการลำเลียงแนวลาดเอียง, และสนับสนุนการใช้งานที่เป็นไปได้ในวงกว้าง บั้งทั้งหมดของเราเป็นแบบไม่มีขาและเชื่อมติดด้วยเทคโนโลยี่ความถี่สูง 

ประเภท

Download our VFFS E-Book!

คุณสนใจไหม PROFILES AND CLEATS ?

สอบถามผู้เชี่ยวชาญของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม