WE BRING YOU MOVEMENT

Bağlantı Plakaları

Bağlantı plakalar zaman kayışlarının iki ucunun bir sistemde kapalı şekilde çalışabilmesi için kullanılır.

Ürünler hakkında detaylı bilgi için http://www.megadynegroup.com/tr/products/clamping-plates/ba%C4%9Flant%C4%B1-plakalar